Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228
BUSINESS portfolio 01

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ενέργειας

Η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ενέργειας έχει ως αποστολή τη μεγιστοποίηση της εμπορικής αξίας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ και ταυτόχρονα την ανάπτυξη στρατηγικών ελαχιστοποίησης του επιχειρηματικού κινδύνου. Χάρη στη διοικητική δομή του Ομίλου, η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ενέργειας συνδυάζει τα βασικά πλεονεκτήματα της δυναμικής παρουσίας και μακροχρόνιας πείρας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο χώρο της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την υψηλή τεχνογνωσία και άμεση πρόσβαση της ENGIE στο επίπεδο των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας. Παράλληλα, η στελέχωση του τμήματος από επιστημονικό προσωπικό με άρτια εξειδίκευση σε θέματα αγορών ενέργειας εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του.

Οι κύριοι άξονες υλοποίησης της αποστολής της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ενέργειας, είναι οι ακόλουθοι:

  • Καθημερινή ανάλυση της Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιστοποίηση των υποβαλλόμενων ημερήσιων Προσφορών Έγχυσης και Εφεδρειών, βάσει των οποίων καθορίζεται το ημερήσιο επίπεδο παραγωγής και αποζημίωσης κάθε μονάδας παραγωγής
  • Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των συμβάσεων προμήθειας καυσίμου, με έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στα πλαίσια της Ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου.
  • Ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου που αφορά την εξάρτηση του κόστους φυσικού αερίου από συναλλαγματικές ισοτιμίες, μέσω δραστηριοποίησης στη διεθνή συναλλαγματική αγορά
  • Βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των μονάδων παραγωγής μέσω συμμετοχής στη διεθνή αγορά δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
  • Ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου της δραστηριότητας Προμήθειας μέσω συμμετοχής στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και παροχής υποστήριξης στο επίπεδο της ανάλυσης της Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Παρακολούθηση και έλεγχος των μηνιαίων οικονομικών εκκαθαρίσεων που άπτονται της λειτουργίας των μονάδων παραγωγής
  • Επικαιροποίηση κυλιόμενων ετήσιων προβλέψεων σε μηνιαία βάση και ανάλυση στρατηγικών βέλτιστης προσαρμογής σε αυτές
  • Ανάπτυξη λεπτομερών εργαλείων υποστήριξης των καθημερινών δραστηριοτήτων και ανάλυσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου





Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 11526
Τηλέφωνο:
18228
Fax:
+30 210-6968196
Διεύθυνση E-mail:
CustomerCare@heron.gr

 

Κατάστημα ΘΗΒΑ
Επαμεινώνδα 62, ΤΚ 32200, Θήβα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2262 024988
FAX:
2262 024984
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
thivashop@heron.gr

 

Κατάστημα ΚΡΗΤΗ
Έβανς 13, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2810 242868
FAX:
2810 242868
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
heron.crete@gmail.com

Customer Care

Ένας εκπρόσωπός μας πάντα δίπλα σας

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

Πως θα γίνω πελάτης ΗΡΩΝ

Γίνε σήμερα Πελάτης ΗΡΩΝ και επωφελήσου από τις ανταγωνιστικές μας χρεώσεις αλλά και τις επιπλέον υπηρεσίες μας.