Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228
Customer learn 01

Μεταφορά και διανομή ενέργειας

Εισαγωγή
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους σταθμούς παραγωγής, αρχικώς μεταφέρεται σε κοντινούς μετασχηματιστές που μετατρέπουν τη Χαμηλή Τάση του ρεύματος σε Υψηλή Τάση. Με αυτόν τον τρόπο, η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται μέσω γραμμών μεταφοράς σε πολύ μεγάλες αποστάσεις με λιγότερες απώλειες, καθώς οι σταθμοί παραγωγής είναι συνήθως εγκατεστημένοι μακριά από τα αστικά κέντρα. Το Δίκτυο Μεταφοράς μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια υπό Υψηλή Τάση στους Υποσταθμούς Μέσης και Χαμηλής τάσης, και εκεί μετατρέπεται (υποβιβάζεται) σε Μέση και Χαμηλή Τάση, προκειμένου, με τη βοήθεια εναέριων και υπόγειων γραμμών να διανεμηθεί τελικώς σε βιομηχανίες και μεγάλους εμπορικούς καταναλωτές που χρησιμοποιούν Μέση Τάση και σε κατοικίες ή λοιπούς μικρούς καταναλωτές, που χρησιμοποιούν Χαμηλή Τάση.

Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Το Σύστημα Μεταφοράς, μεταφέρει την ηλεκτρική ισχύ από τους σταθμούς παραγωγής στους υποσταθμούς (Υ/Σ) μεταφοράς. Η μεταφορά γίνεται υπό Υψηλή Τάση, μέσω του δικτύου Υψηλής (150kV) και Υπερ-υψηλής (400kV) Τάσης, για να μειωθούν οι απώλειες ισχύος, όταν οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Οι γραμμές Μεταφοράς δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν άμεσα τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν Χαμηλή Τάση (220/380V,) αλλά φθάνουν μέχρι ορισμένα σημεία, τους υποσταθμούς μεταφοράς, όπου γίνεται υποβιβασμός της τάσης στη Μέση Τάση, δηλαδή στα 20 kV του Δικτύου.
Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Οι υποσταθμοί αποτελούν κόμβους στο δίκτυο του ηλεκτρισμού. Από αυτά τα σημεία όπου βρίσκονται οι υποσταθμοί μεταφοράς, εκκινούν οι γραμμές διανομής, που καταλήγουν στους υποσταθμούς διανομής, όπου γίνεται υποβιβασμός της μέσης τάσης στη χαμηλή τάση που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι τελικοί καταναλωτές.
Τα συστατικά στοιχεία των γραμμών μεταφοράς είναι:

 • Πυλώνες ή πύργοι, στους οποίους στηρίζονται οι αγωγοί των εναέριων γραμμών
 • Μονωτήρες, μέσω των οποίων αναρτώνται στους πυλώνες οι αγωγοί γραμμών
 • Αγωγοί, κυρίως από χαλκό και αλουμίνιο.

Το Δίκτυο Διανομής, περιλαμβάνει:

 • το δίκτυο διανομής Μέσης Τάσης (20kV) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από τους Υποσταθμούς μεταφοράς στους Υποσταθμούς διανομής.
 • το δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης (220/380V) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από τους Υποσταθμούς διανομής στους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων και υπουργείων.

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / www.ypeka.gr
  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / www.rae.gr
  • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) / www.admie.gr
  • Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) / www.deddie.gr

Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 11526
Τηλέφωνο:
18228
Fax:
+30 210-6968196
Διεύθυνση E-mail:
CustomerCare@heron.gr

 

Κατάστημα ΘΗΒΑ
Επαμεινώνδα 62, ΤΚ 32200, Θήβα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2262 024988
FAX:
2262 024984
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
thivashop@heron.gr

 

Κατάστημα ΚΡΗΤΗ
Έβανς 13, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2810 242868
FAX:
2810 242868
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
heron.crete@gmail.com

Customer Care

Ένας εκπρόσωπός μας πάντα δίπλα σας

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

Πως θα γίνω πελάτης ΗΡΩΝ

Γίνε σήμερα Πελάτης ΗΡΩΝ και επωφελήσου από τις ανταγωνιστικές μας χρεώσεις αλλά και τις επιπλέον υπηρεσίες μας.