Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228

Νέος, ξεκάθαρος τρόπος υπολογισμού Έναντι Λογαριασμού!

Ο ΗΡΩΝ, στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του, με στόχο τις πλέον αναλυτικές και ξεκάθαρες χρεώσεις, πρωτοπορεί και φέρνει την απόλυτη διαφάνεια στους Έναντι Λογαριασμούς!

Πώς; Με έναν νέο, πιο φιλικό και απλουστευμένο τρόπο υπολογισμού της «Κατανάλωσης έναντι Λογαριασμού».

Ο ΗΡΩΝ υπολογίζει την «Κατανάλωση έναντι Λογαριασμού» σου βάσει των πραγματικών δεδομένων κατανάλωσης της παροχής σου. Ακόμα, σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζεις προκαταβολικά το ύψος όλων των επόμενων Έναντι Λογαριασμών σου.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου τρόπου υπολογισμού;

 • Λαμβάνονται υπόψη πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης:
  • Για κάθε παροχή υπολογίζεται η κατανάλωση ανά ημέρα (δηλαδή διαιρούνται οι MWh με το πλήθος των ημερών) του πιο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Λογαριασμού αυτής.
  • Η «Κατανάλωση Έναντι Λογαριασμού» προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την παραπάνω κατανάλωση ανά ημέρα με το πλήθος ημερών του Έναντι Λογαριασμού.
 • Αποτυπώνεται ευδιάκριτα η «Κατανάλωση έναντι Λογαριασμού»:
  • Σε κάθε Εκκαθαριστικό Λογαριασμό αποτυπώνεται ευδιάκριτα η κατανάλωση ανά ημέρα βάσει της οποίας θα υπολογιστούν οι επόμενοι Έναντι Λογαριασμοί.
  • Σε κάθε Έναντι Λογαριασμό αποτυπώνεται ευδιάκριτα η κατανάλωση ανά ημέρα βάσει της οποίας υπολογίζεται η κατανάλωσή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Έναντι Λογαριασμός αποτελεί εκτίμηση της ενέργειας που καταναλώθηκε στην υπό εξέταση περίοδο και εξαρτάται από τις καταναλωτικές σου συνήθειες. Σημειώνουμε ότι η πραγματική σου κατανάλωση εξακολουθεί να καταμετράται από τον ΔΕΔΔΗΕ κάθε τετράμηνο (εκτός παροχών με μηνιαία καταμέτρηση) καθώς και να συμψηφίζεται (αφαιρείται) από το τελικό ποσό του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού σου Λογαριασμού.

Παράδειγμα υπολογισμού «Κατανάλωσης έναντι Λογαριασμού»:

Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού «Κατανάλωσης έναντι Λογαριασμού». Στα αριστερά εμφανίζεται η πρώτη σελίδα Εκκαθαριστικού Λογαριασμού ενώ στα δεξιά η πρώτη σελίδα του επόμενου Έναντι Λογαριασμού της ίδιας παροχής. Ο υπολογισμός αποτελείται από δύο βήματα, μία διαίρεση και έναν πολλαπλασιασμό:

 • Βήμα 1ο: Κατά την έκδοση κάθε Εκκαθαριστικού Λογαριασμού υπολογίζεται και αποτυπώνεται στο κάτω αριστερά μέρος της πρώτης σελίδας του Λογαριασμού η «Κατανάλωση ανά ημέρα επόμενων Έναντι Λογαριασμών». Ειδικότερα, λαμβάνεται από τον πίνακα «ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Α)» το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε σε MWh (στο παράδειγμά μας ενέργεια ημέρας: 2,18200 MWh και ενέργεια νύχτας: 1,56000 MWh - βλ. βέλος Νο1 με πράσινο χρώμα) και διαιρείται με το πλήθος των ημερών του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού, το οποίο λαμβάνεται από τον πίνακα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» (στο παράδειγμά μας 122 ημέρες - βλ. βέλος No 2 με μωβ χρώμα). Από τη διαίρεση προκύπτει η κατανάλωση ανά ημέρα των επόμενων Έναντι Λογαριασμών σε MWh/ημέρα, στρογγυλοποιημένη σε 3 δεκαδικά ψηφία (στο παράδειγμά μας κατανάλωση ανά ημέρα ενέργειας ημέρας: 0,01788... → 0,018 MWh/ημέρα και κατανάλωση ανά ημέρα ενέργειας νύχτας: 0,01278... → 0,013 MWh/ημέρα - βλ. βέλος No 3 με με κίτρινο χρώμα).
 • Βήμα 2ο: Κατά την έκδοση κάθε Έναντι Λογαριασμού υπολογίζεται  και αποτυπώνεται στο κάτω αριστερά μέρος της πρώτης σελίδας του Λογαριασμού η "Κατανάλωση Έναντι Λογαριασμού". Ειδικότερα, πολλαπλασιάζεται η κατανάλωση ανά ημέρα του προηγούμενου Εκκαθαριστικού Λογαριασμού (στο παράδειγμά μας κατανάλωση ανά ημέρα ενέργειας ημέρας: 0,018 MWh/ημέρα και κατανάλωση ανά ημέρα ενέργειας νύχτας: 0,013 MWh/ημέρα - βλ. βέλος No 3 με κίτρινο χρώμα) με το πλήθος των ημερών του Έναντι Λογαριασμού, το οποίο λαμβάνεται από τον πίνακα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» (στο παράδειγμά μας 31 ημέρες - βλ. βέλος No 4 με γαλάζιο χρώμα). Από τον πολλαπλασιασμό προκύπτει η κατανάλωση του εκάστοτε Έναντι Λογαριασμού (στο παράδειγμά μας ενέργεια ημέρας: 0,55800 MWh και ενέργεια νύχτας: 0,40300 MWh - βλ. βέλος No 5 με κόκκινο χρώμα). 

Στο παράδειγμά μας η παροχή έχει και νυχτερινή κατανάλωση (τιμολόγιο Γ1Ν). Σε περίπτωση που η παροχή σου έχει μόνο κατανάλωση ημέρας αγνοείς τις αναφορές σε ενέργεια νύχτας καθώς δεν εφαρμόζονται.

2017.11.06 Παράδειγμα νέου έναντι v.4

 

Συχνές ερωτήσεις (FAQs):

 1. Γιατί άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού «Κατανάλωσης έναντι Λογαριασμού»;
  Ο ΗΡΩΝ χρησιμοποιώντας έναν πιο ξεκάθαρο, φιλικό και απλουστευμένο τρόπο υπολογισμού «Κατανάλωσης έναντι Λογαριασμού» σου δίνει τη δυνατότητα να διασταυρώσεις αλλά και να υπολογίσεις μόνος σου το ύψος των επόμενων Έναντι Λογαριασμών σου πριν καν εκδοθούν.

 2. Η έναντι κατανάλωση ανά ημέρα παραμένει σταθερή;
  Όχι, κάθε φορά που εκδίδεται ένας Εκκαθαριστικός Λογαριασμός πραγματοποιείται νέος υπολογισμός. Έτσι, οι Έναντι Λογαριασμοί ακολουθούν πάντα το νέο προφίλ της κατανάλωσής σου.

 3. Αλλάζει κάτι άλλο στον τρόπο υπολογισμού του Έναντι Λογαριασμού μου;
  Όχι, η μόνη αλλαγή που γίνεται είναι στον τρόπο υπολογισμού της έναντι κατανάλωσης, δηλαδή της εκτιμώμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh.

 4. Η νέα μέθοδος επηρεάζει τη διαδικασία εκκαθάρισης της παροχής μου;
  Όχι, η διαδικασία πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα, δηλαδή η πραγματική σου κατανάλωση εξακολουθεί να καταμετράται από τον ΔΕΔΔΗΕ κάθε τετράμηνο (εκτός παροχών με μηνιαία καταμέτρηση) καθώς και να συμψηφίζεται (αφαιρείται) από το τελικό ποσό του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού σου Λογαριασμού.

 5. Γιατί ενώ έχω μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης/εκκαθάρισης αναγράφεται στον Εκκαθαριστικό μου Λογαριασμό η «Κατανάλωση ανά ημέρα επόμενων Έναντι Λογαριασμών»;
  Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Εκκαθαριστικού Λογαριασμού (π.χ. αδυναμία καταμέτρησης), εκδίδεται Έναντι Λογαριασμός.

 6. Πώς υπολογίζεται η κατανάλωση ανά ημέρα, εάν δεν έχει εκδοθεί κανένας Εκκαθαριστικός Λογαριασμός από τον ΗΡΩΝ;
  Λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ανά ημέρα, όπως προκύπτει από ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης της παροχής σου (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ). Εάν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία (π.χ. νέα παροχή) η κατανάλωση ανά ημέρα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο τιμολογίου και τη Συμφωνημένη Ισχύ της παροχής σου.

 7. Πώς υπολογίζεται η κατανάλωση ανά ημέρα σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία παρελθοντικής καταμέτρησης (βλ. FAQ No 6);
  Στις ελάχιστες ειδικές περιπτώσεις παροχών όπου δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία παρελθοντικής καταμέτρησης (π.χ. νέα παροχή) η κατανάλωση ανά ημέρα (kWh/ημέρα) λαμβάνεται από τον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τον τύπο τιμολογίου και τη Συμφωνημένη Ισχύ της παροχής σου.

  Ektimisi katanalosis v02

 8. Τι γίνεται εάν η κατανάλωση ανά ημέρα των επόμενων Έναντι Λογαριασμών μου, που υπολογίζεται από Εκκαθαριστικό Λογαριασμό μου ή από ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης της παροχής μου, είναι αυξημένη;
  Αν είναι αυξημένη πάνω από 30% από την κατανάλωση ανά ημέρα που αποτυπώνεται στον πίνακα «Εκτίμηση κατανάλωσης ανά ημέρα (kWh/ημέρα)» (βλ. FAQ No 7) τότε ως κατανάλωση ανά ημέρα των επόμενων Έναντι Λογαριασμών σου λαμβάνεται η τιμή του προαναφερθέντα πίνακα.

*Ανάλογα με τον τύπο τιμολογίου της παροχής, η κατανάλωση ανά ημέρα μπορεί να είναι ημερήσια (MWh/ημέρα) ή και νυχτερινή (MWh/ημέρα).


Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 11526
Τηλέφωνο:
18228
Fax:
+30 210-6968196
Διεύθυνση E-mail:
CustomerCare@heron.gr

 

Κατάστημα Αθήνα
Λ. Κηφισίας 140, ΤΚ 11526, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 010 2320
fax:
213 010 6680
Email:
athensshop@heron.gr

 

Κατάστημα ΘΗΒΑ
Επαμεινώνδα 62, ΤΚ 32200, Θήβα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2262 024988
FAX:
2262 024984
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
thivashop@heron.gr

 

Κατάστημα ΚΡΗΤΗ
Έβανς 13, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2810 242868
FAX:
2810 242868
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
heron.crete@gmail.com

Customer Care

Ένας εκπρόσωπός μας πάντα δίπλα σας

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

Πως θα γίνω πελάτης ΗΡΩΝ

Γίνε σήμερα Πελάτης ΗΡΩΝ και επωφελήσου από τις ανταγωνιστικές μας χρεώσεις αλλά και τις επιπλέον υπηρεσίες μας.