Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228

Παροχή Μέσης Τάσης (ΜΤ)

Εγκαταστάσεις στη Μέση Τάση

Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Μέση Τάση (Συμφωνημένη Ισχύς πάνω από 250 kVA), ο ΗΡΩΝ εκπονεί εξατομικευμένη πρόταση η οποία βασίζεται στην ανάλυση των ενεργειακών χαρακτηριστικών και του προφίλ λειτουργίας τους. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η μελέτη των δώδεκα (12) τελευταίων εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας ανά παροχή Μέσης Τάσης.
Συγκεκριμένα, προκειμένου να σας αποστείλουμε την οικονομική προσφορά μας, απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

 1. Επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Μέσης Τάσης και απευθείας συνομιλία με τον εξειδικευμένο account manager που θα αναλάβει προσωπικά το αίτημά σας.
 2. Μελέτη του ενεργειακού προφίλ της εγκατάστασης για την εκπόνηση οικονομικής προσφοράς, η οποία θα παρουσιάζει αναλυτικά τις χρεώσεις Ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου ΗΡΩΝ, συγκριτικές αναλύσεις με τον υφιστάμενο Προμηθευτή, το εκτιμώμενο ετήσιο οικονομικό σας όφελος καθώς και τους γενικούς όρους της συνεργασίας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με την αποδοχή της προσφοράς, ο ΗΡΩΝ αναλαμβάνει εξολοκλήρου την υλοποίηση των διαδικασιών εκπροσώπησης οι οποίες και ολοκληρώνονται κατά μέγιστο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.  Για την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα:

 1. Υπογεγραμμένη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Καταγγελία της Σύμβασης  Προμήθειας με τον υφιστάμενο Προμηθευτή
 3. Απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας σας

Ανάλογα με την νομική μορφή της εταιρείας σας, τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)

 • Ισχύον Καταστατικό της εταιρείας και το αντίστοιχο ΦΕΚ.
 • Απόσπασμα Πρακτικού της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το αντίστοιχο ΦΕΚ.
 • Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό εκπροσώπου της εταιρείας και το αντίστοιχο ΦΕΚ.
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας νoμίμου εκπροσώπου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

 • Αντίγραφο του πλήρους κειμένου και κάθε τροποποίησης του εταιρικού
 • Αντίτυπο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται περίληψη του κειμένου του εταιρικού καθώς και άλλα αντίτυπα ΦΕΚ που περιλαμβάνουν περιλήψεις τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας νoμίμου εκπροσώπου
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Ε.) / ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Ε.)
 • Αντίγραφο του πλήρους κειμένου και κάθε τροποποίησης του εταιρικού
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας νoμίμου εκπροσώπου

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, πληροφορία ή για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Μέσης Τάσης είτε μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. είτε μέσω τηλεφώνου στο 18228.


Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 11526
Τηλέφωνο:
18228
Fax:
+30 210-6968196
Διεύθυνση E-mail:
CustomerCare@heron.gr

 

Κατάστημα Αθήνα
Λ. Κηφισίας 140, ΤΚ 11526, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 010 2320
fax:
213 010 6680
Email:
athensshop@heron.gr

 

Κατάστημα ΘΗΒΑ
Επαμεινώνδα 62, ΤΚ 32200, Θήβα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2262 024988
FAX:
2262 024984
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
thivashop@heron.gr

 

Κατάστημα ΚΡΗΤΗ
Έβανς 13, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2810 242868
FAX:
2810 242868
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
heron.crete@gmail.com

Customer Care

Ένας εκπρόσωπός μας πάντα δίπλα σας

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

Πως θα γίνω πελάτης ΗΡΩΝ

Γίνε σήμερα Πελάτης ΗΡΩΝ και επωφελήσου από τις ανταγωνιστικές μας χρεώσεις αλλά και τις επιπλέον υπηρεσίες μας.