Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

press press re 01
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 09:14

Συνεργασία των Ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & GDF SUEZ στον τομέα της Ενέργειας

Οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και GDF SUEZ κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση από την GDF SUEZ ποσοστού 50% στις δύο πρώτες ενεργειακές μονάδες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Βοιωτία (Ήρων I και Ήρων II). Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την από κοινού διοίκηση – διαχείριση των δύο ενεργειακών μονάδων.


Η μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου Ήρων I ισχύος 150 MW λειτουργεί ήδη από το 2004, όντας η πρώτη ιδιωτική ενεργειακή μονάδα στην Ελλάδα. Η μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου Ήρων II ισχύος 450 MW είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2010.

Η συμφωνία υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο εγκρίσεις.

Η συνεργασία των δύο πλευρών στις ανωτέρω μονάδες κρίνεται εξαιρετικά επωφελής, καθώς αφορά δύο ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα με συμπληρωματικές δραστηριότητες. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει κορυφαία θέση στην Ελλάδα στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, των κατασκευών, του real estate και των παραχωρήσεων, ενώ η GDF SUEZ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους διεθνώς στον τομέα της ενέργειας, κατέχοντας έναν σημαντικό αριθμό ενεργειακών μονάδων.