Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

BUSINESS Business 22 01

Πρόγραμμα Business 22 - Επαγγελματική Χρήση

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που η παροχή τους έχει Συμφωνημένη Ισχύ από 35 ως 250 kVA. Η εκκαθαριστική χρέωση στο λογαριασμό υπολογίζεται με βάση την μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι χρεώσεις του προγράμματος Business 22 στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου ρεύματος, είναι οι εξής:

Τιμολόγιο Business 22 – Επαγγελματική Χρήση

Χρέωση Παγίου
(€/μήνα)

Χρέωση Ισχύος
(€/KW/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)

0

1,10

0,071


Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

 

Αν η παροχή σας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία, εξοικονομήστε πόρους για την επιχείρησή σας και επωφεληθείτε από τα εξής επιπλέον προνόμια:

  • Επιβράβευση της συνέπειας εξόφλησης λογαριασμού, με επιπλέον έκπτωση 5% επί του επίσημου τιμοκαταλόγου των εμπορικών προγραμμάτων της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ (εφεξής στο παρόν «ΗΡΩΝ»), στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, για όσους πελάτες επιλέξουν την εξόφληση του λογαριασμού τους μέσω Πάγιας Εντολής Τραπέζης. Ισχύει για νέες συνδέσεις από 1/1/2017.
  • Επιβράβευση της καλής και σταθερής συνεργασίας: Επιστροφή του 25% της συνολικής προκαταβολής με τη συμπλήρωση κάθε ενός (1) πλήρους έτους συνεργασίας, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη διαδικασία ενεργοποίησης στο δίκτυο ΗΡΩΝ, την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης, πατήστε εδώ.

 

Τιμοκατάλογος Ρυθμιζόμενων & Λοιπών Χρεώσεων

Δίκτυο Μεταφοράς

Δίκτυο Διανομής

ΥΚΩ

Λοιπές
Επιβαρύνσεις

Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκπομπών
Αερίων Ρύπων

Χρέωση Ισχύος
(€/KVA/έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/KWh)

Χρέωση Ισχύος
(€/KVA/έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/KWh)

(€/KWh)

(€/KWh)

(€/KWh)

0,53
(Με Ισχύ)

0,00477

3,17

0,0190

0,01824

0,00007

0,02779

0,53
(Με Άεργα Φορτία)

0,00477

3,78

0,0167

0,01824

0,00007

0,02779Ρυθμιζόμενες (Μονοπωλιακές) Χρεώσεις, οι οποίες ορίζονται διοικητικά και υπολογίζονται για όλους τους καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχετε επιλέξει.

Αναλυτικότερα, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι οι εξής:

  • Χρήση Δικτύου Μεταφοράς & Λοιπές Επιβαρύνσεις (δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και χρεώσεις από τη νομοθεσία για τη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς),
  • Χρήση Δικτύου Διανομής (δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης)
  • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ – αφορούν στο αυξημένο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές)
  • Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίου Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Εγγύηση/ Προκαταβολή

O Πελάτης αναλαμβάνει να καταβάλλει στην ΗΡΩΝ, ως εγγύηση / προκαταβολή κατανάλωσης, το ίδιο χρηματικό ποσό το οποίο είχε καταβληθεί στον προηγούμενο προμηθευτή.

Το ποσό της εγγύησης / προκαταβολής κατανάλωσης θα περιλαμβάνεται στο πρώτο τιμολόγιο που θα αποστείλει η ΗΡΩΝ στον Πελάτη και θα επιστραφεί στον Πελάτη κατά τη λήξη της συνεργασίας των δύο Μερών.