Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Customer faq 01

Υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση ή τέλος ενεργοποίησης κατά την αλλαγή προμηθευτή και την επιλογή του ΗΡΩΝ από τον καταναλωτή;

Δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση ή κόστος ενεργοποίησης κατά την αλλαγή του προμηθευτή, εφόσον επιλέξετε τον ΗΡΩΝ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.