Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Customer faq 01

Πόσες ημέρες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή;

Απαιτείται χρονικό διάστημα λιγότερο της μίας εβδομάδας από την παραλαβή της Αίτησης Προμήθειας, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)