Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Customer faq 01

Τί γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στον προηγούμενο Προμηθευτή και ποιά εγγύηση ζητά ο ΗΡΩΝ?

Η εγγύηση/προκαταβολή επιστρέφεται από τον προηγούμενο Προμηθευτή με συμψηφισμό στον Τελικό Λογαριασμό του ρεύματος. Με την υπογραφή Αίτησης Προμήθειας στον ΗΡΩΝ, ζητείται η καταβολή – μετακύλιση της ίδιας ακριβώς προκαταβολής που έχει καταβληθεί στον προηγούμενο Προμηθευτή, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί οικονομικά ο καταναλωτής. Το χρηματικό ποσό της εγγύησης, θα περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος που θα λάβετε από τον ΗΡΩΝ.