Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Customer faq 01

Ποιές είναι οι κύριες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο ΗΡΩΝ απέναντι στον καταναλωτή;

Ο ΗΡΩΝ υποχρεούται να προμηθεύει τον καταναλωτή με ηλεκτρικό ρεύμα, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μεταξύ τους συμφωνίας. Ο ΗΡΩΝ δεσμεύεται ότι:
•    Θα προσφέρει διαρκώς ανταγωνιστικά τιμολόγια, σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις του βασικού ανταγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας με τον καταναλωτή.
•    Θα ενεργεί αδιαλείπτως στην κατεύθυνση της διατήρησης βέλτιστης ποιότητας εξυπηρέτησης του καταναλωτή.