Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Customer faq 01

Υπάρχει ενδεχόμενο διακοπής του ρεύματος στην εγκατάστασή μου, κατά την διαδικασία αλλαγής προμηθευτή;

Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο πελάτης εγκαταλείπει το σημερινό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά δεν αποσυνδέεται από το Δίκτυο. Ο ΗΡΩΝ είναι υπόχρεος προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος ή / και του Δικτύου, αναφορικά με το σύνολο των χρεώσεων που αφορούν στη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.