Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228

Πρόγραμμα Home 1

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Η εκκαθαριστική χρέωση στο λογαριασμό υπολογίζεται με βάση την 4-μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

 Οι χρεώσεις του Προγράμματος Home 1, στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου ρεύματος, είναι οι εξής:

Home 1 – Οικιακή Χρήση

4-Μηνιαία Κατανάλωση
Ηλεκτρικής Ενέργειας  
Χρέωση
Παγίου (€/4-μηνο)

Ενέργεια
(€/KWh) 

0 - 2.000 kWh - 0,085
> 2.001 kWh - 0,092

 Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Επιπλέον προνόμια:

  • Επιβράβευση της συνέπειας εξόφλησης λογαριασμού, με επιπλέον έκπτωση 1% επί του επίσημου τιμοκαταλόγου των εμπορικών προγραμμάτων της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ (εφεξής στο παρόν «ΗΡΩΝ») στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, για όσους πελάτες επιλέξουν την εξόφληση του λογαριασμού τους μέσω Πάγιας Εντολής Τραπέζης
  • Επιβράβευση της καλής και σταθερής συνεργασίας: Επιστροφή του 25% της συνολικής προκαταβολής με τη συμπλήρωση κάθε ενός (1) πλήρους έτους συνεργασίας, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη διαδικασία ενεργοποίησης στο δίκτυο ΗΡΩΝ, την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης, πατήστε εδώ.

 

Τιμοκατάλογος Ρυθμιζόμενων & Λοιπών Χρεώσεων

Καταναλώσεις

Δίκτυο Μεταφοράς

Δίκτυο Διανομής

ΥΚΩ

Λοιπές Επιβαρύνσεις

Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκπομπών
Αερίων Ρύπων

 

Χρέωση Ισχύος (€/KVA/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

Χρέωση Ισχύος (€/KVA/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

 (€/KWh)

(€/KWh)

 (€/KWh)

Home 1
(0-1600 KWh)

0,13

0,00527

0,54

0,0213

0,00699

0,00007

0,02477

Home 1
(1601-2000 KWh)

0,13

0,00527

0,54

0,0213

0,01570

0,00007

0,02477

Home 1
(2001-3000 KWh)

0,13

0,00527

0,54

0,0213

0,03987

0,00007

0,02477

Home 1
(> 3001 KWh)

0,13

0,00527

0,54

0,0213

0,04488

0,00007

0,02477

Νυχτερινό Τιμολόγιο Home
  0 0 0 0 0,00889 0,00007 0,02477


Ρυθμιζόμενες (Μονοπωλιακές) Χρεώσεις, οι οποίες ορίζονται διοικητικά και υπολογίζονται για όλους τους καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχετε επιλέξει.
Αναλυτικότερα, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι οι εξής:

    • Χρήση Δικτύου Μεταφοράς & Λοιπές Επιβαρύνσεις (δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και χρεώσεις από τη νομοθεσία για τη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς),
    • Χρήση Δικτύου Διανομής (δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης)
    • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ – αφορούν στο αυξημένο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές)
    • Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίου Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Εγγύηση/Προκαταβολή

O Πελάτης αναλαμβάνει να καταβάλλει στην ΗΡΩΝ, ως εγγύηση / προκαταβολή κατανάλωσης, το ίδιο χρηματικό ποσό το οποίο είχε καταβληθεί στον προηγούμενο προμηθευτή.

Το ποσό της εγγύησης / προκαταβολής κατανάλωσης θα περιλαμβάνεται στο πρώτο τιμολόγιο που θα αποστείλει η ΗΡΩΝ στον Πελάτη και θα επιστραφεί στον Πελάτη κατά τη λήξη της συνεργασίας των δύο Μερών.