Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228

Τι λογαριασμούς θα λαμβάνω, τί όφελος θα έχω και πώς θα τους ελέγχω;

Ο ΗΡΩΝ θα αποστέλλει κάθε μήνα τιμολόγιο που θα περιλαμβάνει διακριτές χρεώσεις για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε (ανταγωνιστικό σκέλος), τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Χρήση του Συστήματος, Χρήση του Δικτύου, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) και τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού (προκαταβολή, τέλη, φόροι, κλπ.), όπως ακριβώς γινόταν έως σήμερα και από τον προηγούμενο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι νέες ανταγωνιστικές χρεώσεις που θα εφαρμόζονται προς όφελός σας, αφορούν στις μειωμένες τιμές χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνετε. Το όφελος που θα προκύπτει διαφοροποιείται, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου κάθε καταναλωτή. Ο προμηθευτής ενημερώνεται σε τακτή βάση για την ωριαία ή τη συνολική κατανάλωση της τιμολογηθείσας περιόδου, από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) ή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ). Το σύνολο των επίσημων καταμετρούμενων δεδομένων είναι δυνατόν να επικοινωνούνται στον ενδιαφερόμενο καταναλωτή, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και συνεννόησης με τον ίδιο.