Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Η BMW σε συνεργασία με τον ενεργειακό όμιλο ΗΡΩΝ, προσφέρει δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους νέους κατόχους του i3. Πιο συγκεκριμένα, κάθε νέος ιδιοκτήτης του μοντέλου, μπορεί να επωφεληθεί από δύο διαφορετικά σχήματα επιδότησης.

Το πρώτο είναι παροχή δωρεάν ενέργειας για 20.000 χιλιόμετρα, με την προϋπόθεση ο κάτοχος να συνάψει συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με τον ενεργειακό όμιλο ΗΡΩΝ.

Το δεύτερο είναι δωρεάν ενέργεια για 100.000 χιλιόμετρα, επίσης με συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΗΡΩΝ και επιπλέον την υποχρέωση να φέρει επικολλημένο στο όχημά του, προωθητικό δημιουργικό του ομίλου για διάστημα 24 μηνών. Αυτό το σχήμα επιδότησης, μπορεί να συνδυαστεί και με προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της BMW Financial Services, με μηνιαία δόση από 295€/μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της BMW i ή να καλέσετε το κέντρο επικοινωνίας πελατών στο τηλέφωνο: 210 91 18 101 από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 09:00 έως τις 18:00.

H BMW i και ο Ενεργειακός Όμιλος ΗΡΩΝ προχωρούν σε μια στρατηγική συνεργασία, που ως αντικείμενο έχει την παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας στους νέους ιδιοκτήτες BMW i3.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε νέος ιδιοκτήτης BMW i3, μπορεί να επωφεληθεί από την παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του BMW i 3 έως και για 100.000 χλμ.

Η παροχή δωρεάν ενέργειας αφορά σε δύο διαφορετικά σχήματα επιδότησης:

α) Παροχή δωρεάν ενέργειας για 20.000 χλμ.: Μοναδική προϋπόθεση σε αυτήν την περίπτωση, είναι ο νέος ιδιοκτήτης BMW i3 να συνάψει συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με τον Ενεργειακό Όμιλο ΗΡΩΝ.

β) Παροχή δωρεάν ενέργειας για 100.000 χλμ: Για τη συγκεκριμένη επιδότηση, υφίστανται δύο προϋποθέσεις: 1) Ο νέος ιδιόκτητης πρέπει να συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ενεργειακό Όμιλο ΗΡΩΝ και 2) Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να φέρει επικολλημένο στο όχημά του, προωθητικό δημιουργικό του Ενεργειακού Ομίλου ΗΡΩΝΑ, για διάστημα 24 μηνών.

Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας αυτής, η αγορά ενός BMW i3 γίνεται ακόμα πιο προσιτή, καθώς η παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας έως και για 100.000 χλμ., μπορεί να συνδυαστεί και με το νέο προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της BMW Financial Services , με μηνιαία δόση από 295€/μήνα.