Local
Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-contract
06.12.2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΗΡΩΝ στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων

Ο ΗΡΩΝ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που στοχεύουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην προστασία του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας το αποτύπωμα άνθρακα των πελατών του.

Ο ΗΡΩΝ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που στοχεύουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην προστασία του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας το αποτύπωμα άνθρακα των πελατών του.  Με τη συμμετοχή σε 10 Ευρωπαϊκά Προγράμματα HORIZON και ένα Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και σε συνεργασία με Εταίρους από τον Ακαδημαϊκό χώρο, τον τομέα της Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας, το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων και Ευρωπαϊκές Εταιρείες Ενέργειας, ο ΗΡΩΝ έχει ήδη αναπτύξει και εφαρμόζει πιλοτικά εργαλεία που δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγχουν την κατανάλωσή τους, τόσο στον Ηλεκτρισμό, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης, όσο και στο Φυσικό Αέριο.  Στόχος του ΗΡΩΝΑ είναι να αναπτύξει αυτά τα εργαλεία σε υπηρεσίες που θα επιτρέπουν στον καταναλωτή να γνωρίζει πώς κατανέμεται η κατανάλωση μεταξύ των διαφόρων συσκευών και πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση αυτή εάν επιλέξει να ακολουθήσει τις εξατομικευμένες συμβουλές εξοικονόμησης που του παρέχονται.

Με αυτόν τον στόχο, ο ΗΡΩΝ συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα:

 InterConnect (Horizon 2020)

Το έργο InterConnect επιδιώκει την ανάπτυξη και επίδειξη προηγμένων λύσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν την ψηφιοποίηση των κτιρίων, των κατοικιών και των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με βάση μια αρχιτεκτονική του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι "έξυπνες" λύσεις διαχείρισης ενέργειας θα δοκιμαστούν μέσω επτά πιλοτικών δράσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω χώρες: Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Ελλάδα και Γαλλία.

 iFLEX (Horizon 2020)

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ψηφιακού πράκτορα, του iFLEX Assistant, ο οποίος θα ενεργεί μεταξύ των καταναλωτών, του οικιακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας ΑΠΕ και των διαφόρων ενδιαφερομένων. Σκοπός του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επιτύχει συγκεκριμένους ενεργειακούς στόχους μέσω της τοπικής διαχείρισης της ενέργειας και της απόκρισης στη ζήτηση.

BIGG (Horizon 2020)

Στόχος του BIGG είναι να επιδείξει τεχνολογίες, δεδομένα και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για περισσότερα από 4.000 κτίρια σε 6 πιλοτικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας. Το έργο βασίζεται στους ακόλουθους τέσσερις κύριους πυλώνες: Παρακολούθηση της απόδοσης των κτιρίων, υποστήριξη του κανονιστικού πλαισίου, υποστήριξη των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και υποστήριξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ενεργειακής απόκρισης της ζήτησης.

I-NERGY (Horizon 2020)

Το έργο I-NERGY έχει ως στόχο την ανάπτυξη, κλιμάκωση και επίδειξη καινοτόμων εφαρμογών ενεργειακής ανάλυσης και ψηφιακών υπηρεσιών AI-as-a-Service (AIaaS), οι οποίες θα δοκιμαστούν σε 9 πιλοτικές εφαρμογές. Το πεδίο εφαρμογής αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών είναι: Βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και των ΑΠΕ, Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αξιόπιστης λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, όπως, για παράδειγμα, μέσω της ηλεκτροκίνησης, Βέλτιστη εκτίμηση κινδύνου για τον σχεδιασμό επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και Βελτιστοποιημένη συμμετοχή των τοπικών και εικονικών ενεργειακών κοινοτήτων.

DigiBUILD (HORIZON EUROPE)

Το DigiBUILD αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εικονικού διαχειριστή κτιρίων (virtual building manager), ο οποίος θα μπορεί να διαχειρίζεται την ευελιξία της ελαστικής ζήτησης (π.χ. ηλεκτροδότηση μεταφορών/θέρμανσης), ενώ παράλληλα θα αξιοποιεί το δυναμικό ευελιξίας της ανελαστικής μέχρι στιγμής ζήτησης (π.χ. οικιακά φορτία). Επιπλέον, ενσωματώνει τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων στην οικιακή ζήτηση και αξιοποιεί την ευελιξία της μέσω συμβουλών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον έλεγχο της φόρτισης, προκειμένου να συγχρονίσει (μέχρι ένα προκαθορισμένο ποσοστό) την κατανάλωση και την παραγωγή από ΑΠΕ.

 DEDALUS (HORIZON EUROPE)

Το DEDALUS στοχεύει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Απόκρισης Ζήτησης (DR) που θα επεκτείνει τη συμμετοχή των καταναλωτών σε σενάρια ενός φορέα (ηλεκτρισμός, θερμότητα) και σενάρια πολλαπλών φορέων (συνδυασμός ηλεκτρισμού, θερμότητας και φυσικού αερίου). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη υπηρεσιών που θα είναι σε θέση να αυξήσουν την κοινωνική αποδοχή της DR, αναδεικνύοντάς τους σε ενδιαφερόμενους και παρέχοντάς τους απτή αξία.

SCO2OP-TES (HORIZON EUROPE)

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση της επόμενης γενιάς αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα και μεγάλης διάρκειας από ισχύ σε θερμότητα (P2H2P), για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης μεγάλων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ενεργειακά συστήματα της ΕΕ και τη βελτίωση της ευελιξίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα.

ODEON (HORIZON EUROPE)

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της πλατφόρμας υπηρεσιών νοημοσύνης δεδομένων ODEON Cloud-Edge (καθώς και των Federated Energy Data Spaces, AI Containers, Smart Data/AIOps orchestrators), η οποία θα παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστη και ασφαλή διαχείριση, επεξεργασία και διαμοιρασμό δεδομένων και υπηρεσίες νοημοσύνης σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, επιτρέποντας την ανθεκτική λειτουργία του ενεργειακού συστήματος υπό συνθήκες αυξημένης ενσωμάτωσης των ΑΠΕ και κατανεμημένης ευελιξίας.

InEExS (LIFE2027)

Στόχος του InEExS είναι να αναπτύξει ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς και φορείς και να μεταφέρει δεδομένα εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα δημόσιο blockchain για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ τμημάτων της αγοράς και φορέων.  Το InEExS προωθεί την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και συμβατικών σχημάτων που διευκολύνουν την εφαρμογή ολοκληρωμένων κατά τομέα έξυπνων ενεργειακών υπηρεσιών και την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος βιώσιμων τεχνολογιών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τα ηλεκτρικά οχήματα (EV), οι αντλίες θερμότητας και οι έλεγχοι του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) για την οικιακή κατανάλωση ενέργειας (φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια).

DECIDE (Horizon 2020 - concluded)

Το DECIDE αποσκοπούσε στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου δημιουργίας και διαχείρισης των ενεργειακών κοινοτήτων και των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Προσδιόρισε με επιτυχία ποια είδη επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης λειτουργούν καλύτερα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες για συγκεκριμένους τύπους ατόμων και ομάδων, και δοκίμασε και μετέφερε τη γνώση αυτή  σε πιλοτικά έργα σε όλη την Ευρώπη.

HEART (NSRF -concluded)

Το έργο HEART είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης η οποία θα επιτρέπει στους οικιακούς καταναλωτές να λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση των σπιτιών τους, ενώ θα παρέχει επίσης πολλές επιχειρηματικές και κοινωνικές ευκαιρίες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο τη μείωση του κόστους επικοινωνίας και την προσφορά αποτελεσματικών και αποδοτικών λύσεων σε πραγματικό χρόνο για την εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

22.04.2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δενδροφύτευση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης

Την Παρασκευή 19 Απριλίου, 150 μαθητές γυμνασίου σχολείων του Δήμου Αχαρνών υποδέχτηκαν την Παγκόσμια Ημέρα της Γης με δενδροφύτευση στo λόφο των Σαράντα Μαρτύρων...

02.04.2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3 χρόνια Ενεργειακή Κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α.

Τρία χρόνια συμπλήρωσε πρόσφατα η πρώτη και μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα της χώρας μας, η Ενεργειακή Κοινότητα HΡΩΝ ΕΝ.Α., που απαριθμεί πλέον 5.000 μέλη που την τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

07.03.2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίστωση Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σε συνέχεια της δημοσίευσης του Οριστικού Πίνακα για τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες για το έτος 2020 ...

26.02.2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νικητές διαγωνισμού «ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΡΩΝ»

Για μία ακόμα φορά, οι νέοι πελάτες του ΗΡΩΝΑ κέρδισαν μοναδικά δώρα!

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
QUESTION 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
QUESTION 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
QUESTION 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;