Local
Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-contract
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ CCTV

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ CCTV ΗΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι για την εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α. Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» / «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» / «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής στην παρούσα η «Εταιρεία»), µέλος του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σηµασία η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων φυσικών προσώπων, που ενέχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την Εταιρεία.

Για το λόγο αυτό λαµβάνουµε τα κατάλληλα µέτρα για να προστατέψουµε τα προσωπικά δεδοµένα των προσώπων που επεξεργαζόµαστε και να διασφαλίσουµε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων πραγµατοποιείται πάντοτε σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νοµικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα για λογαριασµό της Εταιρείας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων (DPO)

Η εταιρεία «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» / «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα στον ∆ήµο Αθηναίων, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, µε γραφεία, στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124, ΤΚ 11526, και δύο (2) Θερµικούς Σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Θήβα Βοιωτίας, στο 4ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θηβών – Ελευσίνας, ΤΚ 32200, email: info@heron.gr, website: https://www.heron.gr, ενηµερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων, φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, των πελατών της, των προµηθευτών της, των µετόχων αυτής, ως και του υποψήφιου προσωπικού της), σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων, εφεξής «Κανονισµός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων επικοινωνήστε απευθείας µε τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO), ήτοι την ∆ικηγορική Εταιρεία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο email: herondpo@gr.AndersenLegal.com και τηλ:  213 033 3000.

Τι προσωπικά δεδοµένα επεξεργαζόµαστε;

Τα προσωπικά δεδοµένα που µας παρέχετε [όπως ειδικότερα, το ονοµατεπώνυµό σας, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), ο αριθµός τηλεφώνου και ο αριθµός FAX εφόσον υπάρχει, ο αριθµός δελτίου ταυτότητας (Α∆Τ) και η αρχή έκδοσης αυτού, το ΑΦΜ και η ∆.Ο.Υ στην οποία ανήκετε, το φύλο και η ηµεροµηνία γέννησης, κ.λπ. ως επίσης ο αριθµός παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φωτογραφίες από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου που έχετε με τον παραδοσιακό προμηθευτή σας], τα επεξεργαζόµαστε µόνο όταν έχουµε νόµιµο λόγο να το κάνουµε.

Ποιοι είναι οι νόµιµοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων;

Νόµιµοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων συνιστούν:

(α) Η εκτέλεση σύµβασης που υφίσταται µεταξύ υµών και της Εταιρείας, καθώς επίσης και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι απαραίτητες στα πλαίσια της σύµβασης που πρόκειται να καταρτισθεί µεταξύ υµών και της Εταιρείας, όπως για παράδειγµα η σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος ή φυσικού αερίου προς τους πελάτες µας, η ικανοποίηση αιτηµάτων/παραπόνων των πελατών µας στο πλαίσιο της προσήκουσας παροχής των υπηρεσιών µας, η εκτέλεση συµβάσεων έργου µε τους συνεργάτες µας εργολάβους ή η παροχή των υπηρεσιών µας µέσω των συνεργατών µας σε όλη την Ελλάδα, µε σκοπό την εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων στο ανωτέρω πλαίσιο.

(β) Η διαφύλαξη και προστασία των εννόµων συµφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών µας. Έτσι, χρησιµοποιούµε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (CCTV) και κάµερες ασφαλείας προκειµένου να είµαστε σε θέση να προστατεύουµε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, των υλικών και των λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Επίσης, για τον ίδιο λόγο καταγράφουµε τα στοιχεία των επισκεπτών, των συνεργατών µας που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας προκειµένου να εξυπηρετηθούν ή να εκτελέσουν έργα που έχουµε αναθέσει αντίστοιχα κ.ο.κ. και τους χορηγούµε κάρτες πρόσβασης στους χώρους της Εταιρείας.

(γ) Η συµµόρφωση µε υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόµο, όπως για παράδειγµα η δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων της ανώνυµης εταιρείας (συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων φυσικών προσώπων, όπως µετόχων, µελών ∆.Σ. ή στελεχών της Εταιρείας), σύµφωνα µε το άρθρ. 7β του Ν. 2190/1920, ως τροποποιηµένος ισχύει, η γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων στο Χρηµατιστήριο, η διαχείριση αιτηµάτων για αποζηµίωση από προκληθέντα ατυχήµατα κατά την εκτέλεση ενός έργου, η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων κτλ.

(δ) Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νοµικό πλαίσιο.

(ε) Η πρόδηλη δηµοσιοποίηση από το υποκείµενο των δεδοµένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων ή άλλου φυσικού προσώπου (στην περίπτωση που το υποκείµενο είναι ανίκανο σωµατικά ή νοµικά να συγκατατεθεί) είναι οι νόµιµοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόµαστε τυχόν παρεχόµενες πληροφορίες που αφορούν δεδοµένα υγείας.

Πώς και γιατί χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα σας;

 • Για την ορθή τήρηση των συµβατικών µας δεσµεύσεων και την διατήρηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µας.
 • Από την µεταξύ µας συµβατική σχέση, είτε πρόκειται για σύµβαση προµήθειας, σύµβαση παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες µας, για σύµβαση εκτέλεσης εργασιών από συνεργάτες µας εργολάβους/υπεργολάβους, κ.α., είτε πρόκειται για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο ενεργειών που είναι απαραίτητο να διενεργηθούν σε προσυµβατικό στάδιο, αντλούµε και χρησιµοποιούµε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την οµαλή εξέλιξη της µεταξύ µας συνεργασίας.

Ειδικότερες περιπτώσεις, στις οποίες είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των πελατών µας (όπως αυτά ανωτέρω λεπτοµερώς αναφέρονται) είναι οι ακόλουθες:

 • Η παροχή εξουσιοδότησης του πελάτη προς την Εταιρεία µας για την παύση εκπροσώπησης µετρητή φορτιού & διακοπής ηλεκτροδότησης παροχής
 • Η περίπτωση πιστοποίησης ενδείξεων µέτρησης και παραµέτρων γενικού τιµολογίου για αναθεώρηση Λογαριασµού
 • Η αµφισβήτηση τιµολογίου από τον πελάτη µας
 • Η αίτηση του πελάτη για τροποποίηση κατηγορίας τιµολογίου
 • Η αίτηση του πελάτη για απαλλαγή από ΦΠΑ
 • Η αίτηση τροποποίησης υφιστάµενης σύµβασης προµήθειας
 • Η αίτηση ανάκλησης πάγιας εντολής εξόφλησης Λογαριασµών µέσω πιστωτικής κάρτας
 • Η καταγγελία σύµβασης από τον πελάτη µας
 • Η ενεργοποίηση πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασµών µέσω πιστωτικής κάρτας
 • Η δήλωση υπαναχώρησης του πελάτη µας
 • Η υποβολή αιτηµάτων – παράπονων του πελάτη µας ή τρίτου
 • Η παροχή εξουσιοδότησης του πελάτη προς την Εταιρεία για την άρση εκπροσώπησης µετρητή του πελάτη από άλλο πάροχο κατά 100% και την καταγγελία της σύµβασης
 • Η υποβολή αιτήµατος από τον πελάτη για εκπροσώπηση νέας παροχής
 • Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον πελάτη σε έκθεση της Εταιρείας µας
 • Για την επικοινωνία µας µαζί σας και µε σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση σας.

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουµε µαζί σας µέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγµα για την ενηµέρωση αναφορικά µε την πορεία της µεταξύ µας συνεργασίας, για τον ορισµό µιας επαγγελµατικής συνάντησης υποψηφίου προσωπικού, για την διαχείριση λοιπών αιτηµάτων ή παραπόνων σας κ.α.

Επιπλέον, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη συμμετοχή σας σε έρευνες ικανοποίησης πελατών, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε το βαθμό ικανοποίησής σας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, και προκειμένου να βελτιώσουμε και να αξιολογήσουμε τη λειτουργία των προϊόντων, των υπηρεσιών και της Εταιρείας μας γενικότερα.

 • Για τη συµµόρφωση µε τις νοµικές µας υποχρεώσεις:

Όταν για παράδειγµα δηµοσιεύουµε στην ιστοσελίδα µας, στο διαδικτυακό χώρο του ΓΕΜΗ, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή/και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων φυσικών προσώπων), µε καταστατική εξουσιοδότηση ορίζουµε και γνωστοποιούµε ως εκπροσώπους της Εταιρείας τρίτα φυσικά πρόσωπα για τη διενέργεια πράξεων που άπτονται των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων.

 • Για τη διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων µας και την προστασία προσώπων και αγαθών:

Όταν χρησιµοποιούµε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (CCTV) και κάµερες ασφαλείας προκειµένου να είµαστε σε θέση να προστατεύουµε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

 • Για την εγγραφή στα newsletters και την αποστολή ενηµερώσεων και προσφορών:

Ζητούµε πρώτα τη συγκατάθεσή σας και ακολούθως την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας (email), για να λαµβάνετε newsletters της Εταιρείας µας, σχετικά µε τις τελευταίες ενηµερώσεις και προσφορές µας.

Με την συγκατάθεση και την ακόλουθη εγγραφή σας, θα µπορείτε να µένετε ενηµερωµένοι αναφορικά µε τις νέες υπηρεσίες και τις προσφορές µας, που αποστέλλουµε µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων και µηνύµατα κειµένου ή Instant messaging µέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγµα µε SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.).

 • Για τη ∆ηµιουργία Λογαριασµού Μέλους:

Για την δηµιουργία Λογαριασµού Μέλους, εφόσον το επιθυµείτε, θα πρέπει να µας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας (email) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

 • Για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα οφέλη που θα αποκομίσετε από τη σύναψη σύμβασης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Εταιρεία μας:

Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το τι θα πληρώνατε αν ήσασταν πελάτης της Εταιρείας, θα χρειαστεί να μας αποστείλετε και να επεξεργαστούμε τη φωτογραφία από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου από τον παραδοσιακό προμηθευτή σας και τον τηλεφωνικό σας αριθμό για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω viber.

 • Για την εξατοµικευµένη επικοινωνία (profiling):

Θέλοντας να σας προσφέρουµε την καλύτερη δυνατή εµπειρία, τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συµβατικής µας σχέσης, ενδέχεται να χρησιµοποιούνται για αποστολή εξατοµικευµένων ενηµερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις που θέτει το νοµικό πλαίσιο.

Πού κοινοποιούνται τα δεδοµένα σας;

Η Εταιρεία κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδοµένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Υπάλληλοι της Εταιρείας

Στους υπαλλήλους της Εταιρείας μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση και υλοποίηση των αιτημάτων σας, την παροχή πληροφοριών σε προσυμβατικό στάδιο και σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εσάς για τη σύναψη πελατειακής σχέσης με την Εταιρεία, την ορθή  εκτέλεση της σύμβασης σας με την Εταιρεία, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή που επιβάλλονται από το νόμο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης της ρήτρας εμπιστευτικότητας.

 • Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόµου

Όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διενέργεια ενός ελέγχου (π.χ. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Συνήγορος του Καταναλωτή, Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ο.κ.) και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες.

 • Συνεργάτες της Εταιρείας µας (συνεργάτες, υπεργολάβοι, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτική εταιρεία κτλ.)

Η Εταιρεία διατηρεί συνεργάτες στους οποίους  η Εταιρεία µας αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για λογαριασµό της [π.χ. συμβάσεις συνεργασίας με τηλεφωνικά κέντρα (call centers) προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών και προσφορών της Εταιρείας μας, συµβάσεις υπεργολαβίας, διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, έλεγχος πράξης µεταβίβασης µετοχών από ορκωτό ελεγκτή, εταιρείες προώθησης προϊόντων ή ερευνών αγοράς, Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σε εταιρείες όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., προκειµένου να ελέγξουµε την πιστοληπτική σας ικανότητα, εταιρείες ενηµέρωσης ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων, ελεγκτές, λογιστές, συµβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιµελητές ή άλλοι οικονοµικοί ή επαγγελµατικοί σύµβουλοι].

Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία παραµένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων και ορίζει τα επιµέρους στοιχεία της µεταξύ µας επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύµβαση µε τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, προκειµένου να διασφαλίζεται η συµφωνία της επεξεργασίας αυτής µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί ελεύθερα και ανεµπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώµατα που του παρέχει το νοµικό πλαίσιο προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδοµένα και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου  στον οποίο ανήκει, καθώς και σε συνεργαζόµενες τρίτες εταιρείες (πχ. σε µέλη Κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών) µε σκοπό την παροχή ενηµέρωσης για την εικόνα της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από το φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόµενα σχετικά µε την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

Χρονικό ∆ιάστηµα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων αποφασίζεται µε βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα µε την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδοµένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται µε βάση σύµβαση, τα προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύµβασης και για τη θεµελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νοµικών αξιώσεων µε βάση τη σύµβαση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση µε τα προσωπικά σας δεδοµένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδοµένα του οποίου είναι αντικείµενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαµβάνει τα ακόλουθα δικαιώµατα:

∆ικαίωµα πρόσβασης

Έχετε δικαίωµα να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νοµιµότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωµα να έχετε πρόσβαση στα δεδοµένα και να λάβετε συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία τους.

∆ικαίωµα διόρθωσης

Έχετε δικαίωµα να µελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα ερχόµενοι σε επαφή µε τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

∆ικαίωµα διαγραφής

Έχετε δικαίωµα να υποβάλετε αίτηµα διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων όταν τα επεξεργαζόµαστε µε βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειµένου να προστατεύσουµε τα έννοµα συµφέροντα µας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύµβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων που επιβάλλεται από το νόµο, δηµόσιο συµφέρον κ.ο.κ.), το εν λόγω δικαίωµα υπόκειται σε συγκεκριµένους περιορισµούς ή δεν υφίσταται ανάλογα µε την περίπτωση.

∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αµφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδοµένων και µέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδοµένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισµό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση, υποστήριξη νοµικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, µέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που µας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

∆ικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωµα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγµή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόµων συµφερόντων που επιδιώκουµε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

∆ικαίωµα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωµα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδοµένα σε µορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιµοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε µε τις κοινώς διαδεδοµένες µεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωµα να µας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουµε τα δεδοµένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωµα σας αυτό υπάρχει για τα δεδοµένα που µας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται µε αυτοµατοποιηµένα µέσα µε βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύµβασης.

∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωµα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατά σας µπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO), ήτοι την ∆ικηγορική Εταιρεία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ταχυδροµική διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 103, Αθήνα, email: herondpo@gr.andersenlegal.com και τηλ:  213 033 3000.

∆ικαίωµα καταγγελίας στην ΑΠ∆ΠΧ

Έχετε δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής της πύλης: https://eservices.dpa.gr/.

Ασφάλεια Προσωπικών ∆εδοµένων

Η Εταιρεία εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα µε στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και µη εξουσιοδοτηµένης ή/και παράνοµης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι µη εξουσιοδοτηµένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ την δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρµοζόµενα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχοµένως σε χρήση προσωπικών δεδοµένων για µη εξουσιοδοτηµένους ή/και αθέµιτους σκοπούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας

ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α. Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, µε έδρα στον ∆ήµο Αθηναίων, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85 και γραφεία, στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124, ΤΚ: 11526, email: info@heron.gr, τηλ : 18228

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας και συνεργαζόμενη εταιρεία φύλαξης που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε λοιπούς τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκατέσσερις (14) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση herondpo@gr.AndersenLegal.com  ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση ενός Καταστήματος ΗΡΩΝ. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600.

 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
QUESTION 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
QUESTION 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
QUESTION 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;