Local
Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-contract
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΑΣΦΑΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική των Cookies

Στο www.heron.gr χρησιµοποιούµε cookies για να κάνουµε καλύτερη την εµπειρία σου στο site µας. Η χρήση των cookies µας βοηθάει να βελτιώσουµε τις λειτουργίες του site, να κάνουν πιο εύκολη την περιήγηση σου αλλά και να σε διευκολύνουν στις επιλογές σου. Έτσι, µπορούµε να σου παρέχουµε εξατοµικευµένο περιεχόµενο και διαφηµίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου. Επιπλέον, τα cookies χρησιµοποιούνται για να αναλύσουµε την επισκεψιµότητα του site µας και να εντοπίσουµε προβληµατικές σελίδες που χρήζουν βελτίωσης. Στόχος µας είναι να βελτιώνουµε το site µας για να παρέχουµε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες αλλά και εµπειρία κατά την επίσκεψη των χρηστών µας.

Στο www.heron.gr πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό ο οργανισµός τηρεί αυστηρή πολιτική.

Σου προτείνουµε να αφιερώσεις λίγο χρόνο και να διαβάσεις αυτήν την πολιτική, ώστε να µπορείς να κατανοήσεις τον τύπο των cookies που χρησιµοποιούµε, τις πληροφορίες που συλλέγουµε χρησιµοποιώντας τα cookies και πώς χρησιµοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα µας συµφωνείς µε την χρήση των cookies σύµφωνα µε αυτήν την πολιτική.

Τι είναι τα Cookies;

Τα «cookies» είναι µικρά αρχεία µε πληροφορίες που µια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραµµα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές µε αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιµήσεις του χρήστη σε µια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριµένων «κουµπιών», αναζητήσεων, διαφηµίσεων, κλπ).

Γενικές πληροφορίες ταξινόµησης των Cookies

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες cookies:

  • Τεχνικά cookies: απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να µην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιµοποιήσουν ορισµένες υπηρεσίες.
  • Cookies δηµιουργίας προφίλ: χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων σύµφωνα µε τις προτιµήσεις που εµφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση.

Τα cookies, είτε «τεχνικά» είτε «δηµιουργίας προφίλ», µπορούν επίσης να ταξινοµηθούν ως:

  • cookies «συνεδρίας», τα οποία διαγράφονται αµέσως µετά το κλείσιµο του προγράµµατος περιήγησης
  • «µόνιµα» cookies, τα οποία παραµένουν στο πρόγραµµα περιήγησης για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Αυτά τα cookies χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται µε έναν ιστότοπο, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη
  • «ιδιόκτητα» cookies, τα οποία δηµιουργούνται και ελέγχονται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται
  • cookies «τρίτων µερών», τα οποία δηµιουργούνται και ελέγχονται από µέρη εκτός του χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται.

Ο Ιστότοπος µας χρησιµοποιεί «τεχνικά» cookies και ειδικότερα τους ακόλουθους τύπους cookies:

1. ιδιόκτητα cookies, cookies συνεδρίας ή µόνιµα cookies, που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης συστηµάτων

2. cookies τρίτων µερών, µόνιµα cookies, που χρησιµοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, µέσω των οποίων η Εταιρεία µπορεί να πραγµατοποιήσει στατιστική ανάλυση της πρόσβασης / των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Τα cookies που χρησιµοποιούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και συλλέγουν πληροφορίες σε συγκεντρωτική µορφή. Χρησιµοποιώντας δύο cookies, τα µόνιµα cookies και τα cookies συνεδρίας (που λήγουν µε το κλείσιµο του προγράµµατος περιήγησης), το Google Analytics αποθηκεύει επίσης ένα µητρώο µε τις ώρες έναρξης των επισκέψεων στον Ιστότοπο και εξόδου από αυτόν. Μπορείτε να εµποδίσετε την Google να συλλέγει δεδοµένα µέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδοµένων, µεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραµµα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Μπορείς να επιλέξεις για ποια cookies να δώσεις τη συγκατάθεσή επιλέγοντας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES στον ιστότοπό μας. Στην περίπτωση των cookies τρίτων µερών, οι χρήστες παρέχουν ή αρνούνται να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους απευθείας στον κάτοχο του εν λόγω cookie, στον οποίο αναφέρεται απλώς η Εταιρεία: τα περισσότερα cookies τρίτων µερών που υπάρχουν στον ιστότοπο µπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες στο δικό τους πρόγραµµα περιήγησης ή πραγµατοποιώντας απευθείας επίσκεψη στους ιστότοπους των φορέων λειτουργίας τους χρησιµοποιώντας τους συνδέσµους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνουµε ότι η απενεργοποίηση των cookies µπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σου να χρησιµοποιείς το site ή/και να αξιοποιήσεις στο έπακρο όλες τις διαθέσιµες λειτουργίες και υπηρεσίες.

Ειδικότερη κατηγοριοποίηση των Cookies ως προς τη λειτουργία τους:

1. Αναγκαία

Επιτρέπουν τις βασικές λειτουργίες του site, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας, την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την ολοκλήρωση αγορών. Τα αναγκαία Cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά το site και να εξυπηρετήσει το σκοπό την επίσκεψης του χρήστη (π.χ. ολοκλήρωση αγοράς).

2. Λειτουργικότητας

Χρησιµοποιούνται για τη σωστή και οµαλή λειτουργία της σελίδας και επιτρέπουν στον ιστότοπο να «θυµάται» τις επιλογές του χρήστη, ώστε να παρέχει βελτιωµένες και εξατοµικευµένες λειτουργίες σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Στην κατηγορία αυτή, συµπεριλαµβάνονται cookies µε πληροφορίες όπως το καλάθι αγοράς, αλλά και πληροφορίες για ασφαλή περιήγηση.

3. Στατιστικών

Mας βοηθούν να κατανοήσουµε πως χρησιµοποιούν και αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες µε τις διάφορες σελίδες, συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυµα πληροφορίες. Έτσι, µπορούµε να καταλάβουµε αν οι χρήστες αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα και αν κάποια σελίδα χρειάζεται βελτίωση. Χρησιµοποιούνται και για δηµιουργία χρήσιµων reports για να βελτιώσουµε τις επιδόσεις του site µας γενικότερα.

4. Στόχευσης/∆ιαφήµισης

Αυτά τα cookies χρησιµοποιούνται για την παροχή διαφηµίσεων µε περιεχόµενο που ταιριάζει στους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν για την αποστολή στοχευµένης διαφήµισης ή εξατοµικευµένων προσφορών για τον χρήστη. Επίσης, µας βοηθούν στη µέτρηση της απόδοσης των διαφηµιστικών καµπανιών.

Πώς να ελέγξεις τα cookies

Τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης στο internet σου παρέχουν τη δυνατότητα να καθορίσεις εάν θέλεις ή όχι τη χρήση cookies. Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν τις οδηγίες για την ρύθµιση των cookies στα πιο γνωστά προγράµµατα περιήγησης στο web:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac

 

Αναλυτικός Πίνακας Cookies

Ονομασία cookie Πάροχος Τύπος Λειτουργία Τρόπος Αποθήκευσης
Αναγκαία
__cfduid heron.gr HTTP Το cookie χρησιμοποιείται από την τεχνολογία content και το Cloudflare για τη διασφάλιση αξιόπιστου web traffic. 29 ημέρες
__RequestVerificationToken
heron.gr HTTP To cookie χρησιμοποιείται για να αποτρέψει Cross-Site Request Forgery (CSRF) επιθέσεις. Session
ARRAffinity heron.gr HTTP Τo cookie χρησιμοποιείται για την βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης του ιστότοπου, κατανέμοντας την κίνηση σε πολλούς servers. Session
ASP.NET_SessionId heron.gr HTTP To cookie χρησιμοποιείται για την διατήρηση του session state του χρήστη ανάμεσα στα διαφορετικά page requests. Session
CookieConsent heron.gr HTTP To cookie αποθηκεύει την συναίνεση cookie του χρήστη για το συγκεκριμένο domain. 1 έτος
CookieConsentBulkSetting-# cookiebot.com HTML Ενεργοποιεί τη δυνατήτητα συναίνεσης cookie στο heron.gr Persistent
Στατιστικών
_ga heron.gr HTTP Δίνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (unique ID) για τα στατιστικά δεδομένα χρήσης του ιστότοπου από τον χρήστη. 2 έτη
_gat heron.gr HTTP Χρησιμοποιείται από τα Google Analytics. 1 ημέρα
_gid heron.gr HTTP Δίνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (unique ID) για τα στατιστικά δεδομένα χρήσης του ιστότοπου από τον χρήστη. 1 ημέρα
Διαφήμισης
_fbp heron.gr heron.gr

Χρησιμοποιείται από το Facebook για να δώσει μία σειρά διαφημιστικών προϊόντων όπως το real time bidding σε τρίτους διαφημιστές.

3 μήνες
diffx/track/partner smartadserver.com Pixel Unclassified Session
eng_mt heron.gr HTML

Παρακολουθεί το conversion rate μεταξύ του χρήστη και του διαφημιστικού banner στον ιστότοπο - χρησιμοποιείται για την βελτιστοποίηση της σχετικότητας της διαφήμισης σε σχέση με τον ιστότοπο. 

Persistent
fr facebook.com HTTP Χρησιμοποιείται από το Facebook για να δώσει μία σειρά διαφημιστικών προϊόντων όπως το real time bidding σε τρίτους διαφημιστές. 3 μήνες
IDE doubleclick.net HTTP

Χρησιμποιείται από το Google Double Click για να καταγράφει και αναφέρει τις κινήσεις του χρήστη όταν δει ή κάνει click σε μία διαφήμιση, με σκοπό την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.

1 έτος
pagead/1p-user-list/# google.com Pixel Unclassified Session
partner-41d0657f smartadserver.com HTTP Unclassified 3 μήνες
r/collect doubleclick.net Pixel Χρησιμοποιείται για να στείλει δεδομένα στα Google Analytics σχετικά με την συσκευή του επισκέπτη και τη συμπεριφορά του. Παρακαλουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη ανάμεσα σε διαφορετικές συσκευές και διαφημιστικά κανάλια. Session
t_gid taboola.com HTTP Αναθέτει συγκεκριμένο ID επισκέπτη κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη με κάποια διαφήμιση ή περιεχόμενο του ιστότοπου - αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να στοχεύσει στον χρήστη με παρόμοιες διαφημίσεις ή περιεχόμενο. 1 έτος
taboola global:user-id heron.gr HTML Δημιουργεί ένα μοναδικό ID για τον επισκέπτη που επιτρέπει σε τρίτους διαφημιστές να στοχεύσουν στον χρήστη με σχετικές διαφημίσεις. Persistent
taboola_session_id taboola.com HTTP Συγκεντρώνει πληροφορία για τον χρήστη, για χρήση σε ομάδες χρηστών με παρόμοια ενδιαφέροντα. Session
test_cookie doubleclick.net HTTP Ελέγχει αν ο browser του χρήστη υποστηρίζει cookies. 1 ημέρα
tr facebook.com Pixel Χρησιμοποιείται από το Facebook για να δώσει μία σειρά διαφημιστικών προϊόντων όπως το real time bidding σε τρίτους διαφημιστές. Session
trctestcookie heron.gr HTTP Ανιχνεύει αν ο συγχρονισμός δεδομένων είναι λειτουργικός - στέλνει δεδομένα χρήστη μεταξύ τρίτων διαφημιστών με σκοπό τη βελτίωση της στοχευμένης διαφήμισης. Session
__widgetsettings Twitter HTML

Συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με την συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση με τον χρήση με στόχο την βελτιστοποίηση του ιστότοπου και της στοχευμένης διαφήμισης.

Persistent
local_storage_support_test Twitter HTML

Χρησιμοποιείται σε σχέση με την λειτουργικότητα αποθήκευσης των cookies στον browser. Επιτρέπει στον ιστότοπο να "φορτώνει" γρηγορότερα.

Persistent
GPS YouTube HTTP

Δημιουργεί ένα μοναδικό ID στις κινητές συσκευές ώστε να ενεργοποιεί το GPS location tracking.

1 ημέρα
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube HTTP

Εκτιμά το bandwidth του χρήστη στις σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα YouTube videos.

179 ημέρες
YSC YouTube HTTP

Δημιουργεί ένα μοναδικό ID για να κρατάει στατιστικά σχετικά με το ποια YouTube videos έχει δει ο χρήστης.

Session
yt-remote-cast-installed YouTube HTML

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του video player του χρήστη.

Session
yt-remote-connected-devices YouTube HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του video player του χρήστη. Persistent
yt-remote-device-id YouTube HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του video player του χρήστη. Persistent
yt-remote-fast-check-period
YouTube HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του video player του χρήστη. Session
yt-remote-session-app
YouTube HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του video player του χρήστη. Session
yt-remote-session-name
YouTube HTML Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του video player του χρήστη. Session
Μη κατηγοριοποιήσιμα
1167457:session-data heron.gr HTTP Pending Persistent
ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
QUESTION 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
QUESTION 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
QUESTION 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;