Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-Contract

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

Ο ΗΡΩΝ χρησιμοποιώντας έναν πιο ξεκάθαρο, φιλικό και απλουστευμένο τρόπο υπολογισμού «Κατανάλωσης Έναντι Λογαριασμού», σου δίνει τη δυνατότητα να διασταυρώσεις αλλά και να υπολογίσεις μόνος σου το ύψος των επόμενων Έναντι Λογαριασμών σου, πριν καν εκδοθούν.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ

Λογαριασμός ο οποίος προκύπτει ύστερα από καταμέτρηση που πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ και αναγράφει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου, μέχρι την τελευταία καταμέτρηση.

Από το ποσό του Εκκαθαριστικού λογαριασμού αφαιρείται η αξία της κατανάλωσης που έχει ήδη χρεωθεί στους ενδιάμεσους Έναντι λογαριασμούς.

Αποστέλλεται κάθε τέσσερις μήνες. (εκτός παροχών με μηνιαία καταμέτρηση).

ΕΝΑΝΤΙ

Λογαριασμός που αναγράφει την κατ’ εκτίμηση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, του προηγούμενου μήνα.

Ο Έναντι Λογαριασμός αποτελεί εκτίμηση της ενέργειας που καταναλώθηκε στην υπό εξέταση περίοδο και εξαρτάται από τις καταναλωτικές σου συνήθειες.

Αποστέλλεται κάθε μήνα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΡΩΝ

Για κάθε παροχή υπολογίζεται η κατανάλωση ανά ημέρα (δηλαδή διαιρούνται οι KWh με το πλήθος των ημερών) του πιο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Λογαριασμού αυτής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΡΩΝ

Η «Κατανάλωση Έναντι Λογαριασμού» προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την παραπάνω κατανάλωση ανά ημέρα, με το πλήθος ημερών του Έναντι Λογαριασμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΡΩΝ

Σε κάθε Έναντι Λογαριασμό αναγράφεται ξεκάθαρα η ημερήσια κατανάλωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΡΩΝ

Σε κάθε Εκκαθαριστικό Λογαριασμό αποτυπώνεται ευδιάκριτα η κατανάλωση ανά ημέρα βάσει της οποίας θα υπολογιστούν οι επόμενοι Έναντι Λογαριασμοί.

ΕΝΑΝΤΙ FAQs

Ο ΗΡΩΝ προχώρησε σε έναν ξεκάθαρο και δίκαιο τρόπο υπολογισμού των Έναντι Λογαριασμών, για να έχεις τις χρεώσεις που πραγματικά αντιστοιχούν στην ημερήσια κατανάλωσή σου. Έτσι, μπορείς να υπολογίζεις και να προγραμματίζεις τα πάντα στη ζωή σου, με ξεκάθαρο τρόπο και όχι κατ’ εκτίμηση.

Η έναντι κατανάλωση ανά ημέρα παραμένει σταθερή;

Όχι, κάθε φορά που εκδίδεται ένας Εκκαθαριστικός Λογαριασμός πραγματοποιείται νέος υπολογισμός. Έτσι, οι Έναντι Λογαριασμοί ακολουθούν πάντα το νέο προφίλ της κατανάλωσής σου.

Αλλάζει κάτι άλλο στον τρόπο υπολογισμού του Έναντι Λογαριασμού μου;

Όχι, η μόνη αλλαγή που γίνεται είναι στον τρόπο υπολογισμού της έναντι κατανάλωσης, δηλαδή της εκτιμώμενης κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ΚWh.

Η νέα μέθοδος επηρεάζει τη διαδικασία εκκαθάρισης της παροχής μου;

Όχι, η διαδικασία πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα, δηλαδή η πραγματική σου κατανάλωση εξακολουθεί να καταμετράται από τον ΔΕΔΔΗΕ κάθε τετράμηνο (εκτός παροχών με μηνιαία καταμέτρηση) καθώς και να συμψηφίζεται (αφαιρείται) από το τελικό ποσό του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού σου Λογαριασμού.

Γιατί ενώ έχω μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης/εκκαθάρισης αναγράφεται στον Εκκαθαριστικό μου Λογαριασμό η «Κατανάλωση ανά ημέρα επόμενων Έναντι Λογαριασμών»;

Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Εκκαθαριστικού Λογαριασμού (π.χ. αδυναμία καταμέτρησης), εκδίδεται Έναντι Λογαριασμός.

Πώς υπολογίζεται η κατανάλωση ανά ημέρα, εάν δεν έχει εκδοθεί κανένας Εκκαθαριστικός Λογαριασμός από τον ΗΡΩΝ;

Λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ανά ημέρα, όπως προκύπτει από ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης της παροχής σου (Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ). Εάν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία (π.χ. νέα παροχή) η κατανάλωση ανά ημέρα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο τιμολογίου και τη Συμφωνημένη Ισχύ της παροχής σου.

Πώς υπολογίζεται η κατανάλωση ανά ημέρα σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία παρελθοντικής καταμέτρησης;

Στις ελάχιστες ειδικές περιπτώσεις παροχών όπου δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία παρελθοντικής καταμέτρησης (π.χ. νέα παροχή) η κατανάλωση ανά ημέρα (kWh/ημέρα) λαμβάνεται σύμφωνα με τον τύπο τιμολογίου και τη Συμφωνημένη Ισχύ της παροχής σου, όπως περιγράφεται εδώ.

Τι γίνεται εάν η κατανάλωση ανά ημέρα των επόμενων Έναντι Λογαριασμών μου, που υπολογίζεται από Εκκαθαριστικό Λογαριασμό μου ή από ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης της παροχής μου, είναι αυξημένη;

Αν είναι αυξημένη πάνω από 30% από την κατανάλωση ανά ημέρα που αποτυπώνεται στον πίνακα «Εκτίμηση κατανάλωσης ανά ημέρα (kWh/ημέρα)» τότε ως κατανάλωση ανά ημέρα των επόμενων Έναντι Λογαριασμών σου λαμβάνεται η τιμή του προαναφερθέντα πίνακα. *Ανάλογα με τον τύπο τιμολογίου της παροχής, η κατανάλωση ανά ημέρα μπορεί να είναι ημερήσια (MWh/ημέρα) ή και νυχτερινή (MWh/ημέρα).

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
ΕΡΩΤΗΣΗ 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
ΕΡΩΤΗΣΗ 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
ΕΡΩΤΗΣΗ 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
ΕΡΩΤΗΣΗ 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;